Đặt một câu hỏi

Xe tải JAC 2 dí 1 cầu 9.2 tấn thùng mui bạt

Xe tải JAC 2 dí 1 cầu 9.2 tấn thùng mui bạt
Xe tải JAC 2 dí 1 cầu 9.2 tấn thùng mui bạt